Połączenie Melman Sp. z o.o. z Staypoland Sp. z o.o.

Dnia 6 lipca 2018 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółek Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000409327) ze spółką Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000224662) gdzie Melman sp. z o.o. jest spółką przejmującą a Staypoland sp. z o.o. spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie w całości spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej). Dokumenty dotyczące połączenia zostały ogłoszone na darmowych i ogólnodostępnych stronach internetowych www.staypoland.pl oraz www.melman.com.pl

Załączniki: